Cần thuê nồi hơi tầng sôi đa nhiên liệu 15 tấn? Bên bạn có cho thuê không? Nếu cho thuê nồi hơi 15 tấn thì nhà máy chúng tôi phải đáp ứng những điều kiện gì? Nếu được vui lòng báo giá khái toán cho tôi sớm để gửi báo cáo lên lãnh đạo. Nhà máy chúng tôi tại thị xã Dĩ An, Bình Dương. Rất mong sớm nhận được phản hồi của Công ty