Chào quý công ty!
Công ty Quang Anh chúng tôi đang cần lắp đặt một lò hơi 2 tấn, tại Nam Phước trong thang 11/2019, Đề nghị quý công ty tư vấn va bao gia trong thời gian som nhất.
Trân trọng.
Dao