Công ty tôi muốn nâng cấp lên nồi hơi tầng sôi đa nhiên liệu? Trước đây chúng tôi thuê bên khác lắp đặt nồi hơi tầng sôi 5 tấn nhưng nay họ đã giải thể công ty. Hiện tại do nhu cầu sử dụng lò hơi tầng sôi tăng cao chúng tôi muốn nâng lò hơi lên 8 tấn và sử dụng đốt đa nhiên liệu