Minh muốn nồi tầng sôi 20 tấn/h, (giống hình trên trang Web bên bạn ấy, lắp đặt ở Phú Thọ, Nhà máy ván ép và giấy kraft