Tại sao nên dùng nồi hơi tầng sôi đa nhiên liệu? Hiện tại chúng tôi vẫn đang sử dụng các nhiên liệu tự nhiên sẵn có của nhà máy nhưng thấy nhiều doanh nghiệp đang tìm hướng nâng cấp lên loại đa nhiên liệu? Vậy lò hơi tầng sôi của công ty tôi lắp đặt năm 2015 phục vụ cho nhà máy giấy có cần phải nâng cấp lên không các bạn Hưng Tiến Việt. Mong được tư vấn