Tôi muốn Quý Công ty báo giá cho một số sản phẩm thép C20. Cảm ơn Công ty.