Đề nghị quý Cty báo giá nồi hơi tầng sôi 6 tấn lắp đặt tại HN