xin hỏi tại Gia Lai có DN nào dùng lò hơi của Cty?