Ưu điểm nồi hơi tầng sôi đa nhiên liệu 2019 có gì? Tôi muốn tìm hiểm về loại nồi hơi này phục vụ cho nhà máy giấy các bạn nhé. Hiện tại lò hơi tầng sôi công ty tôi đã lắp đặt và vận hành từ năm 2016. Xin cảm ơn!