Cần báo giá nâng cấp lò hơi tầng sôi 5 tấn? Công ty tôi muốn nâng cấp lò hơi lên 8 tấn và áp dụng công nghệ mới đặc biệt sử dụng loại nồi hơi đa nhiên liệu cho lò hơi. Vậy vui lòng gửi báo giá khái toán cho tôi để có kế hoạch tài chính triển khai