Tôi cần báo giá nồi hơi tầng sôi 12 tấn tại KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai. Xin cảm ơn!